Tréninky parkouru pod vedením zkušených trenérů 

Pondělí 17:00-18:00

Čtvrtek 18:00-19:00

Hopsání pro nejmenší do 7 let

viz online rezervační systém